Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom - osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie gminy Ozorków - za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym współzawodnictwie sportowym w roku 2023. Do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozorków - ustanowionych Uchwałą Nr L/439/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017r. są uprawnieni: organizacje sportowe, trenerzy, Komisja Społeczna Rady Gminy Ozorków.

Zasady i tryb przyznawania nagród lub wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik do w/w uchwały. Wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków ( ul. Wigury 14, pokój nr 9) do 15 marca 2024r. włącznie. Kontakt tel. - 42 277 14 44 wew. 130.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)Ogłoszenie wraz z formularzem 337 kB