Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 25.04.2024r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Celestynów, gmina Ozorków o przydatności wody do spożycia przez ludzi – pozytywne wyniki badań jakości wody.