obrjez23Mieszkańców dwóch parafii z terenu naszej gminy tj. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach Lesie oraz św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej połączył w dniu 17 listopada br. cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Peregrynacja Obrazu w ramach Misji Miłosierdzia Bożego trwa w ozorkowskim dekanacie już od października, kiedy to np. przed obrazem modlili się mieszkańcy Parafii Modlna.

Od 10 listopada przez cały tydzień Obraz Jezusa Miłosiernego przebywał w kościele parafialnym w Sokolnikach Lesie, a następne przy obecności Proboszcza ks. Piotra May–Majewskiego i kilku towarzyszących kapłanów stanął na ziemi soleckiej. Na spotkanie z Jezusem Miłosiernym stawili się licznie parafianie skupieni przy kościele św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej, na czele z Proboszczem ks. Andrzejem Borczykiem. Po uroczystym przekazaniu na placu obok miejscowej strażnicy wizerunek Jezusa Miłosiernego - ,,Jezu ufam Tobie”, z należnym szacunkiem został poniesiony do świątyni przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej - z asystą parafian, przy dźwiękach miejscowej Orkiestry Dętej. /Szersza relacja w Gminniaku/.