50latgkw01Członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leśmierzu podsumowały wspólną kulturalną działalność, której początki sięgają minionego półwiecza, gdzie funkcję pierwszej Przewodniczącej koła powierzono Pani Stanisławie Jędrzejczak, a podejmowane inicjatywy realizowano w miejscowej świetlicy PGR.

Oczywiście, najbardziej efektownie wszelkie w tym względzie osiągnięcia wyglądają we wspomnieniach przedstawiających aktywność Pań z Leśmierza współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Kultury, kiedy to powstał amatorski zespół śpiewaczy. Także samo, uroczystość jubileuszowa w dniu 17 listopada br. miała miejsce w lokalu GOK. Zaproszono wielu przyjaciół, sponsorów, władze samorządowe gminy Ozorków, przedstawicieli Związku Rolników i oczywiście delegacje bratnich organizacji KGW. Były wspomnienia, podziękowania, gratulacje, prezenty i piękne kwiaty za udaną 50. letnią działalność. /Szersza relacja w Gminiaku/.