Isesja0222 listopada br. w Urzędzie Gminy Ozorków odbyła się Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Ozorków - kolejnej kadencji naszego gminnego Samorządu na lata 2018-2023. Podczas obrad wójt gminy oraz radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i wszyscy złożyli ślubowania. Wybrano następnie Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków, którym ponownie został Pan Waldemar Szcześniak oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ozorków, którymi zostali – Pani Anna Sowińska i Pan Marcin Wiktorski. GRATULUJEMY. /Szersza relacja w Gminniaku/.Pao