foto19 grudnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Są one skierowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego regionu. Łączna pula środków, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przewidzianych w konkursach wyniesie 700 tys. zł. Nabór ofert trwa do 21 stycznia 2019 roku. O wsparcie mogą ubiegać się przedsięwzięcia rozpoczynające się od 1 maja 2019 roku.


Celem pierwszego konkursu, na który przeznaczono 150 tys. zł jest popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 20 tys. zł. Na wsparcie mogą liczyć następujące zadania:

  • realizacja wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki),
  • realizacja przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki,
  • organizacja rodzinnych warsztatów muzycznych (rodzinne muzykowanie),
  • koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych,
  • operowa edukacja muzyczną dla uczniów szkół średnich,
  • szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych,
  • konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki,
  • warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki.

Drugi z ogłoszonych konkursów przewiduje dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych, prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego oraz prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Na wsparcie tych inicjatyw zostanie przeznaczonych 550 tys. zł, a maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 70 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć na stronie www.lodzkie.pl (https://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe), w zakładce kultura-organizacje pozarządowe lub uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr (42) 291-97-43. Oferty są składane za pośrednictwem portalu www.witkac.pl.