"Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami"

 

wieczor koled20191212 stycznia br. ponownie miało miejsce tradycyjne śpiewanie kolęd w Leśmierzu. Na świąteczne kolędowanie zjechali do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury nasi gminni artyści. Tak właśnie – nasi gminni artyści, bo tegoroczni wykonawcy „Wieczoru kolęd i pastorałek” wypadli znakomicie. Zarówno zespoły śpiewacze pań jak i zespoły młodzieżowe oraz kapele ludowe i orkiestra dęta potwierdzili swoje nieprzeciętne zdolności muzyczno-wokalne.

Na wstępie dyrektor GOK Mirosława Walc w imieniu organizatorów - Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu oraz Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich działającej przy Gminnym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozorkowie, powitała zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szcześniaka, Sekretarza Gminy Ozorków Małgorzatę Tomczak, Skarbnika Gminy Ozorków Małgorzatę Domańską, przedstawicielki Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi - członka Prezydium Rady Związku Halinę Szymańską i członka Rady Związku Dorotę Banasiak, Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozorkowie Leszka Komorowskiego, radnych z Leśmierza - Konrada Matejczyka i Grzegorza Zawieruchę, delegacje kół gospodyń wiejskich, a wraz z nimi – strażaków z Orkiestry Dętej, zespoły śpiewacze oraz kapele ludowe, dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne działające przy GOK-u i niezawodną publiczność. Na imprezę przybył również Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski. Tuż przed zaplanowanymi występami, krótkie przemówienie noworoczne wygłosił Wójt Gminy OzorkówTomasz Komorowski, by złożyć naszym mieszkańcom życzenia noworoczne./Szersza relacja w Gminniaku/.