zdjęcie nr 2Pod koniec września 2018 roku Gmina Ozorków zakończyła projekt pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” zrealizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego.

 

 

Wdrożony w gminie Ozorków system składa się przede wszystkim z aplikacji dziedzinowych opartych o oprogramowanie mapowe, dedykowanych narzędzi do prowadzenia rejestrów oraz portalu mapowego: http://mapa.inspire-hub.pl/#/ozorkow.

·         MPZP – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

·         SUIKZP – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

·         DECYZJE – decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dzięki temu, możliwy jest szybki dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ozorków, poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie.
Portal pozwala m.in. na sprawdzenie sposobu zagospodarowania określonej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie rysunków i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych. Wszelkie działania prowadzące do uruchomienia specjalistycznego oprogramowania i portalu, poprzedziła cyfryzacja obowiązujących dokumentów planistycznych, która nie tylko jest spełnieniem wymogów Dyrektywy INSPIRE
 i Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale również jest sposobem
 na archiwizację tych dokumentów.

Cyfryzacja dokumentów planistycznych znacznie przyspieszy czas oczekiwania na dokumenty, jak Wypis, Wyrys, czy też Zaświadczenie z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Mamy nadzieję, że nowa inicjatywa usprawni obsługę Interesantów w Urzędzie Gminy Ozorków, skracając czas wydawania dokumentów i  będzie korzyścią dla społeczeństwa, które oczekuje ułatwień w poruszaniu się w cyfrowym środowisku.

 

Oddział GIAP w Łodzi

zdjęcie nr 1