LOGO OSESzkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu jako pierwsza z terenu gminy Ozorków została włączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkoły:

 • bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu,
 • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
 • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
 • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządu:

 • szerszy dostęp do zasobów Internetu,
 • w perspektywie – lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 • oszczędności – Internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

Korzyści dla mieszkańców:

 • możliwość świadczenie przez operatora lokalnego (w naszej gminie firma TOYA) usług dostępu do szybkiego Internetu oraz telewizji kablowej dla mieszkańców,
 • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, mieszkańców gminy ).

W ramach umowy podpisanej przez dyrektora szkoły Tomasza Wojtkiewicza z operatorem programu NASK PIB (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy) szkoła w Leśmierzu została wyposażona w symetryczny dostęp do Internetu o przepustowości 300 Mb/s oraz usługi dodatkowe  takie jak:

 • ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem – wykrywa i blokuje szkodliwe oprogramowanie oraz znane wirusy komputerowe pochodzące z sieci; chroni przed atakami sieciowymi
 • ochrona użytkownika OSE – chroni dzieci przed dostępem do treści potencjalnie niebezpiecznych.

Info: Szkoła Podstawowa w Leśmierzu