lodzkie reg

Gmina Ozorków podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”

Celem głównym projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych i wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Gminie Ozorków oraz sprawne zarządzanie gminą, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Ozorków.

Realizacja projektu pozwoli na: poprawę dostępu obywateli do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania w tym oświatą, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami itc i wzrost efektywności pracy.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 6 usług on-line, w tym:

  • 3 usług na poziomie 3 - interakcji dwukierunkowej,
  • 3 usługi na poziomie 4 – transakcyjności.

Ponadto wdrożone zostaną usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 3 szt.
Dzięki realizacji projektu, gmina udostępni on-line 100 sztuk i zdigitalizuje 50 sztuk dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Przewidziano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów wyniesie 1000 sztuk. Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie skorzysta w ciągu roku 503 osoby.

Inwestycja obejmie:

  • budowę portalu z elektronicznymi usługami
  • budowę systemu oświatowego
  • budowa aplikacji specjalistycznych (zagospodarowanie przestrzenne, ewidencja ludności)
  • dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego i elektronicznego zarządzania dokumentami, back office
  • zakup sprzętu, rozbudowa infrastruktury sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych oraz modernizacja serwerowni
  • szkolenia pracowników.

W ramach projektu przewiduje się:

  • digitalizację dokumentów: MPZP oraz studium uwarunkowań MPZP
  • udostępnienie on-line dokumentów: MPZP oraz studium uwarunkowań MPZP oraz protokoły i uchwały z posiedzeń rady gminy.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców gminy ozorków, pracowników urzędu gminy ozorków, 3 gminnych jednostek oświatowych, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.
Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wartość całkowita projektu: 799 992,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 552 840,00 zł

 


 

Gmina Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizuje projekty współfinansowane z Unii Europejskiej dla których instytucją pośredniczącą jest Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, którego jesteśmy członkiem.


INFORMATYZACJA


W ramach wyżej wspomnianych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina otrzymała środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”, który obejmuje informatyzację Urzędu Gminy i placówek oświatowych .

Niestety problemem było wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego i wykonawcy sieci informatycznej. Pierwszy przetarg na ten cel został ogłoszony 16 października 2017 r. Niestety postępowanie to zostało unieważnione z powodów finansowych – oferta w znaczny sposób przewyższała możliwości finansowe wynikające z budżetu projektu.Następne dwa postępowania również nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy. 

 

Dopiero czwarte postępowanie wyłoniło firmę, która dostarczy sprzęt komputerowy i zbuduje sieć informatyczną. W dniu 26.04.2018 r. została podpisana umowa z firmą INTACTO sp. Z o.o., która niezwłocznie przystąpiła do prac związanych z budową sieci w budynku UG i szkołach oraz wymianą serwerowni w Urzędzie Gminy.
Firma Madkom SA wraz z podwykonawcami rozpoczęła intensywne szkolenia z aplikacji, które w nowo wybudowanej sieci będą instalowane.
Zdajemy sobie sprawę, że roboty prowadzone w Urzędzie Gminy mogą powodować dla Państwa pewne utrudnienia, ale zrealizowane tego projektu ułatwi kontakt naszych mieszkańców z urzędem.

 {gallery}/galerie/informatyzacja2018{/gallery}